اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://karyabi.mcls.gov.ir/fa/news/181192/%d8%a8%d9%87-%d8%b7%d9%88%d8%b1-%d9%85%d9%88%d9%82%d8%aa-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%b4%d8%af

اشتراک گذاری