اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://konarak.sbportal.ir/fa/news/8215/%da%a9%d9%84%d9%86%da%af-%d8%b2%d9%86%db%8c-27-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b1%da%a9

اشتراک گذاری