اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://mazandaran.emdad.ir/fa/news/1138/%db%b6%db%b0%db%b0-%d9%85%d8%b3%d8%ac%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%b1%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%85%d8%b3%d8%ac%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%88%d8%b1%db%8c

اشتراک گذاری