اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://mirjaveh.sbportal.ir/en/news/5618/Higher-Education

اشتراک گذاری