اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://modelebas.farhang.gov.ir/fa/news/440815/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%81%d8%a7%d9%81-%d9%88-%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%a8

اشتراک گذاری