اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://pianc.pmo.ir/en/news/42211/Releasing-PIANC-MarCom-WG-161

اشتراک گذاری