اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://rcof.kums.ac.ir/fa/news/30363/%ef%b8%8f%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8-%d8%b1%d9%88%d8%ba%d9%86-%da%a9%d9%86%d8%ac%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%db%8c%d8%af-%ef%b8%8f

اشتراک گذاری