اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://sarpolzahab.kums.ac.ir/fa/news/32056/%d8%af%d9%87%d9%87-%db%8c-%d9%81%d8%ac%d8%b1-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%af

اشتراک گذاری