اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://semnan.payesh8523.ir/fa/news/1641/%d9%84%d8%ad%d8%b8%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8

اشتراک گذاری