اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://semnan.payesh8523.ir/fa/news/1770/%d9%88%d9%82%d8%aa%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa

اشتراک گذاری