اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://semnan.payesh8523.ir/fa/news/1786/%d9%be%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%da%a9%d8%aa%d8%a8-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-%da%af%d8%af%d8%a7

اشتراک گذاری