اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://semnan.payesh8523.ir/fa/news/1919/%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-19-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%87-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b7%d9%86%d8%a7%d8%a8

اشتراک گذاری