اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://semnan.payesh8523.ir/fa/news/2509/%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b4%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b4-%d9%87%d8%a7

اشتراک گذاری