اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://semnan.payesh8523.ir/fa/news/2848/%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%87%d9%85-%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%af%d8%b1

اشتراک گذاری