اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://semnan.payesh8523.ir/fa/news/2948/%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%a6%db%8c%d9%84

اشتراک گذاری