اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://semnan.payesh8523.ir/fa/news/305/%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d9%88%d9%84%d8%af

اشتراک گذاری