اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://semnan.payesh8523.ir/fa/news/3076/%d8%af%d8%b1-%d9%be%db%8c%da%86-%d9%88-%d8%ae%d9%85-%d8%a2%d8%b1%d8%b2%d9%88%d9%87%d8%a7

اشتراک گذاری