اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://semnan.payesh8523.ir/fa/news/3343/%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b1%d8%b2%d9%88%db%8c-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c

اشتراک گذاری