اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://semnan.payesh8523.ir/fa/news/340/%d8%a7%d9%81%d8%b3%d9%88%d8%b3-%d8%b4%db%8c%d8%ae-%d8%b7%d9%88%d8%b3%db%8c

اشتراک گذاری