اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://semnan.payesh8523.ir/fa/news/3774/%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%88%d9%85-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%b5%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%81%d8%b1%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%af-%d8%b9%d9%85%d8%b1-%d8%b1%d8%a7-%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%af-%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%af

اشتراک گذاری