اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://semnan.payesh8523.ir/fa/news/5175/%d9%a5-%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%d8%ae%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af

اشتراک گذاری