اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://semnan.payesh8523.ir/fa/news/5603/%d8%b9%d9%85%d8%af%d9%87-%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%ac%d9%84%d9%88%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88

اشتراک گذاری