اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://semnan.payesh8523.ir/fa/news/6449/%db%b1%db%b0-%d9%85%d9%82%d8%b5%d8%af-%d8%ae%d9%86%da%a9-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%81%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c

اشتراک گذاری