اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://semnan.payesh8523.ir/fa/news/7697/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88

اشتراک گذاری