اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://semnan.payesh8523.ir/fa/news/7882/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%84%d9%86%d8%aa-%d8%aa%d8%b1%d9%85%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%af

اشتراک گذاری