اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://semnan.payesh8523.ir/fa/news/9923/%db%b9-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%81-%d8%ad%d8%a7%d9%84-%d8%ae%d9%88%d8%a8-%da%a9%d9%86

اشتراک گذاری