اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://shiraz.tellsi.org/en/news/38/16th-International-TELLSI-Conference-will-be-held-at-Shiraz-University-on-November-14-16

اشتراک گذاری