اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://sistanandbaluchestan.payesh8523.ir/fa/news/2783/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c

اشتراک گذاری