اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fsohakish.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F4648%2FMP-Governor-of-Savojbolagh-Province-paid-a-visit-to-Soha-Pharmaceutical-Co

اشتراک گذاری