اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fssicenter.mcls.gov.ir%2Fu%2Ftda

اشتراک گذاری