اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://t1ww.tpww.ir/fa/news/28989/%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a2%d8%a8-%d9%85%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%af

اشتراک گذاری