اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://t1ww.tpww.ir/fa/news/29054/%d8%af%d9%88-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%ae%d8%b7-350-%d9%88-500-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%b4%d8%af

اشتراک گذاری