اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://tehran.payesh8523.ir/fa/news/1439/%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d8%b3%d8%a8%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-1

اشتراک گذاری