اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://vc-research.kums.ac.ir/fa/news/31966/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d9%86%d8%b5%d8%a8-VPN-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87

اشتراک گذاری