اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.abfaeng.ir/fa/news/469/%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%d8%b4%db%8c%d8%b1-%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%da%a9%d9%86

اشتراک گذاری