اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.bushehr.ir/ar/news/9/%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d9%84%d9%88%d8%b1%d9%85-%d8%a7%db%8c%d9%be%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%a3%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b7%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%86%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af%d8%a9

اشتراک گذاری