اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.esteghlaltehranfc.com%2Fen%2Fnews%2F16287%2FNavdikia-out-Ebrahimi-Arab-in

اشتراک گذاری