اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.esteghlaltehranfc.com/en/news/16341/Queiroz-opens-Team-Melli-doors-for-Dejagah

اشتراک گذاری