اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.esteghlaltehranfc.com%2Fen%2Fnews%2F16454%2FAbouzar-Rahimi-joins-Esteghlal

اشتراک گذاری