اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.exhibitionstand.contractors/en/news/282/Najah-2019-The-UAE-s-Leading-Higher-Education-Event

اشتراک گذاری