اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.exhibitionstand.contractors/en/news/303/IPCC-2019-Tehran-Paint-Resin-Coating-Composites-Exhibition-Iran

اشتراک گذاری