اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/en/news/25322/ITU-Telecom-World-2017-in-Busan

اشتراک گذاری