اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/en/news/25461/ITU-WTDC-Will-Be-Convened-In-Buenos-Aires

اشتراک گذاری