اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.ict.gov.ir%2Fen%2Fnews%2F26622%2FICT-Minister-Addresses-GCCS-2017-in-India

اشتراک گذاری