-

-

لینک : http%3A%2F%2Fwww.ict.gov.ir%2Fen%2Fnews%2F4162%2FMinister-of-ICT-in-Metro-Ethernet-Opening-Ceremony-in-Ghom-Province-Materialization-of-80-e-banking-predicted-till-the-end-of-fifth-plan

اشتراک گذاری

سروش‌پلاس

پیام‌رسان سروش‌پلاس

ارتباط، زندگی، سرگرمی

اگر هنوز سروش‌پلاس را نصب نکرده اید می توانید از اینجا دریافت کنید.

نصب سروش‌پلاس