اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/en/news/4296/Intelligent-transport-of-the-future-will-warn-of-hazards-and-improve-traffic-flow-Linking-cars-with-ICTs-reduces-greenhouse-gases

اشتراک گذاری