اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/en/news/4311/Microsoft-offers-second-beta-of-Windows-Server-AppFabric

اشتراک گذاری