اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/en/news/4318/German-court-overturns-law-on-phone-e-mail-data

اشتراک گذاری