اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/en/news/4325/US-agencies-needs-clear-cybersecurity-roles-GAO-report

اشتراک گذاری