اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/en/news/4339/CEO-of-TCT-Promoting-tendency-to-fixed-phone-in-Tehran

اشتراک گذاری